Zorg combinatie Interzorg

Interzorg

Stichting Zorgcombinatie ‘Interzorg’

Project Digitale Ondersteuning voor ouderen succesvol!

Op 15 mei 2014 is Zorgcombinatie Interzorg van start gegaan met het project Digitale Ondersteuning voor ouderen. Met dit project heeft Interzorg getracht om ouderen in contact te brengen met vrijwilligers die hen de fijne kneepjes van Social media en internet wilden leren.

Na een wat aarzelende start, is dit project goed op gang gekomen. Uit heel Noordoost Friesland zijn aanvragen voor digitale ondersteuning binnengekomen. Deelnemers melden zich aan om heel diverse redenen. Zo zijn er deelnemers waarvan de partner, die kennis van de computer had, is overleden, willen ze contact onderhouden met de (klein)kinderen via Facebook of Whatsapp, willen ze graag spelletjes kunnen doen, of hulp bij bijv. e-mailen, internetbankieren, etc. Vaak zijn deelnemers wel in het bezit van een computer, maar ontbreekt de kennis om er daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. In totaal zijn er nu ca. 25 deelnemers, aan wie een vrijwilliger is gekoppeld. Algemene reactie van de deelnemers is dat ze de hulp zeer waarderen en het erg prettig vinden ‘privéles’ te krijgen. Ook uit de reacties van de vrijwilligers blijkt hun enthousiasme over dit project!

Het project Digitale Ondersteuning loopt nog even door, dus mocht u hulp willen hebben, neemt u dan gerust contact op met Zorgcombinatie Interzorg. U kunt hiervoor bellen met 088-5180200 of kijken op www.interzorg-ferwert.nl/digitale-ondersteuning De hulp van de vrijwilligers is helemaal gratis

Thuiszorg: begeleiding en verzorging
Iedereen die thuis hulp nodig heeft, kan een beroep doen op de medewerkers van onze afdeling Thuiszorg. Wij begeleiden en verzorgen mensen in de thuissituatie en verlenen hulp op het gebied van huishoudelijke werkzaamheden en verpleging en verzorging. Wij werken uitsluitend met professionele hulpverleners. 

Werkgebied
Ons werkgebied omvat de volgende gemeenten: Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Ferwerderadiel, Dantumadiel, Dongeradeel, Wûnseradiel, Kollumerland c.a., Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadiel, Leeuwarden, Boarnsterhim, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland. In overleg kunnen we huishoudelijke verzorging bieden op Terschelling. 

Contact
Iedereen die thuiszorg wil, kan dit bij ons aanvragen (telefonisch of via de mail), een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig. Wij zorgen er vervolgens voor dat u met de WMO (Wet Maatschappelijke Dienstverlening) of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) in contact wordt gebracht, voor het maken van een afspraak. Het doel van dit gesprek is om de nodige informatie te verstrekken, vast te stellen of u voor zorg in aanmerking komt, het bepalen van de geschikte vorm van zorg en het aantal uren en de duur.

Daarnaast kunnen wij u informeren en adviseren over het persoonsgebonden budget (PGB).

Contactpersoon van onze gemeente is A. Reitsma – de Groot 0511 424545.

Website: http://www.interzorg-ferwert.nl/