Wijkassistentie

De wijkassistent(e) heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling.
Dit houdt in dat zij/hij bezoeken aflegt bij geboorte, huwelijk, ziekte, nieuw ingekomen leden en de verjaardagen van 70-plussers. Ook kan de wijkassistent(e) gevraagd worden de ouderling te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden. De wijkassistent(e) wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna iemand anders gevraagd kan worden haar/zijn taak over te nemen. Heeft u ook zin deze functie op u te nemen, dan kunt u contact opnemen met Nanda Bosma-Brouwer Tel: 0511-422303.

De huidige wijkindeling is als volgt:
Wijk        Wijkassistente                                         Ouderling
1               J. Slagman                                                 J. Bremer en D. Bremer – Wijnsma
2              H. Dijkstra – de Boer                               J. Fokkens en L. Fokens – Kramer
3              G. de Jong – Sijtsma                                Vacant
4              T. Roorda – Bakker                                  B. de Vries – Hansma
5              L. Hansma – Lei                                        S. Leistra – Grijpstra
6              P. Visser – van der Zwaag                       A. Reitsma – de Groot