Verscherpte maatregelen


Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen moesten er op korte termijn enkele lastige beslissingen worden genomen. Hieronder een opsomming:
• De Kerst-inn samenkomsten op 23 en 24 december a.s komen te vervallen.
• De kerkdienst op vrijdag 25 december a.s. gaat wel door, aanmelden voor deze dienst mag eerder plaatsvinden dan alleen op de donderdagavond. Aanmelden kan gewoon bij Romke of Jan.
• Op 26 december is er alleen een kerkdienst uitzending via livestream op het internet te volgen (aanmelden hoeft niet). In deze dienst wordt extra aandacht besteed aan de jongste kinderen en is bedoeld als vervanging van de Kerstviering in de Nije Warf. Deze dienst begint om 10.00 uur en is te volgen via www.gereformeerdekerkdriesumca.frl en het YouTube-kanaal van Connected Jeugdwerk.
• De kinderoppas vervalt tot en met 17 januari 2021.
• De gezinsdienst die staat gepland voor 10 januari (middagdienst) vervalt, het wordt een normale dienst.
• Kinderen telden voorheen niet mee bij het aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst, vanaf nu is dat wel het geval.
• Het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen in de kerkzaal (binnenkomst, vertrek, enz.) wordt zeer op prijs gesteld. Tijdens de dienst mag het kapje af worden gezet. Voor wie geen mondkapje bij zich heeft ligt er een exemplaar bij de ingang.
We hopen en bidden om een zegen op de landelijk en wereldwijd genomen coronamaatregelen.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 januari 2021.