Periodieke gift:

Iedereen die aan goede doelen geeft, kan nu nog meer profiteren van de belastingdienst. Buiten de normale giftenaftrek is er een aantrekkelijke mogelijkheid waarbij giften van de eerste tot de laatste euro in aftrek gebracht kunnen worden: de periodieke gift. Deze werd weinig benut, onder meer vanwege de noodzakelijke notariskosten. Maar het kan nu ook zonder dure akte.

Mensen die veel aan liefdadigheid doen, besparen echter het meest met de fiscale constructie van de periodieke gift. Om de standaardaftrek van giften echt te kunnen benutten moet u in een jaar namelijk behoorlijk veel aan goede doelen geven. De giften bij elkaar moeten meer bedragen dan 1% van uw belastbare inkomen. Pas daarboven zijn de bedragen aftrekbaar.

De periodieke gift lost dit probleem op. U moet wel vastleggen dat u vijf jaar lang elk jaar een bedrag schenkt aan het goede doel. Tot 2014 moest die belofte worden vastgelegd in een notariële akte. Zo’n akte kostte minimaal zo’n €150. Die beperking is weg nu een periodieke gift ook kan worden vastgelegd in een (gratis) schriftelijke overeenkomst met het goede doel naar keuze.

Kosten van een akte zijn er niet, waardoor de periodieke gift ook bij lagere bedragen zeer interessant wordt. Doordat elke euro van een periodieke gift aftrekbaar is, leidt dit tot een groter fiscaal voordeel.

Om uw voordeel alvast te kunnen berekenen hebben wij een handige rekentool gemaakt die u kunt aanvragen door te mailen naar: kerkrentmeesters@gereformeerdekerkdriesumca.nl  of op onderstaande link te klikken.

Dit e-mailadres is ook te vinden op de website van onze kerk.

Met vriendelijke groet,
de kerkrentmeesters

Rekenhulp giften