Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 19 leden.

Samenstelling
Linie Visser-van der Veen ouderling (preses)
Leo Blees ouderling (kerkelijk werker)
Marten en Griet de Jong-Sytsma ouderling(duo) wijk 1
Jan en Loekie Fokkens-Kramer ouderling wijk 2
Elisabet Hoekstra-Dijkstra ouderling wijk 3
Baukje de Vries-Hansma ouderling wijk 4
Sietske Leistra-Grijpstra ouderling wijk 5
Aukje Reitsma-de Groot ouderling wijk 6
Jeanette van der Meulen-Beerda jeugdouderling
Tea de Groot-Bosma jeugdouderling
Oege Dijkstra ouderling-kerkrentmeester
Douwe Kommerie ouderling-kerkrentmeester
Bauke Zuidema ouderling-kerkrentmeester
Grietsje Visser-Pompstra diaken
Durk Reiding  diaken
Tamme Halma diaken
Roelof Raap diaken

Wijkassistentes

De wijkassistent(e) heeft een eigen wijk en werkt daarin nauw samen met de wijkouderling.
Dit houdt in dat zij/hij bezoeken aflegt bij geboorte, huwelijk, ziekte, nieuw ingekomen leden en de verjaardagen van 70-plussers. Ook kan de wijkassistent(e) gevraagd worden de ouderling te ondersteunen bij zijn/haar werkzaamheden. De wijkassistent(e) wordt aangesteld voor een periode van 4 jaar, waarna iemand anders gevraagd kan worden haar/zijn taak over te nemen. Heeft u ook zin deze functie op u te nemen, dan kunt u contact opnemen met Nanda Bosma-Brouwer Tel: 0511-422303.

De huidige wijkindeling is als volgt:
Wijk        Wijkassistente                                       Ouderling
1               Jan Slagman                                           M. de Jong en G. de Jong-Sijtsma
2              Hinke Dijkstra-de Boer                        J. Fokkens en L. Fokkens-Kramer
3              Griet de Jong-Sijtsma                           M. Rozendaal
4              Sietske Leistra                                        B. de Vries-Hansma
5              Liesbet Hansma – Lei                            S. Leistra-Grijpstra
6              Pietsje Visser – van der Zwaag             A. Reitsma-de Groot