Gemeente

God loven, Hem eren en leven tot heil van onze naaste. Dat is in het kort weergegeven de roeping waar onze kerkelijke gemeente gehoor aan wil geven. Wilt u/ wil jij meer over ons weten? Kijk rustig rond op onze website of bezoek een van onze diensten (zondags 09.30 of 14.00 uur). U/ jij bent van harte welkom.