Nieuwsbrieven 2022

Wijzigingen betreffende de publicatie van de nieuwsbrief
In verband met de privacywetgeving AVG komt er een tijd dat de nieuwsbrief niet meer openbaar op de website te vinden is. Door u te abonneren op de digitale nieuwsbrief blijft u toch op de hoogte van het nieuws uit de gemeente. Bovendien bespaart het flink op de drukkosten. Achter in de kerk vindt u nog wel de gedrukte nieuwsbrieven, echter wel in een beperkte oplage. Voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om de nieuwsbrief digitaal te lezen, en u ook niet in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken,  blijft het mogelijk om een gedrukte versie te ontvangen. U kunt dit aangeven bij uw wijkouderling en/of wijk assistent.