De lofprijsdienstcommissie

De lofprijsdienstcommissie (L.P.D.) is ontstaan, toen ds. Wisman onze predikant was. Het was zo ongeveer in zijn beginperiode dat hij het initiatief hiertoe nam. De gedachte achter de L.P.D. was en is nog altijd dat een bepaald thema in de dienst centraal staat, wat omlijst wordt met zang en muziek. En dan bij voorkeur vooral met behulp van het talent uit onze eigen gemeente.  Het kan zijn dat dat is door middel van voordracht, zang of met behulp van een instrument. Nog steeds heeft de commissie zichzelf dat doel gesteld. We organiseren per seizoen zo’n vier diensten. Dit komende seizoen hopen we de dienst op Paasmaandag te organiseren. Daarin zal het koor Jubilate Deo haar medewerking verlenen. In juni houden we een dienst waarin opwekkingsliederen centraal zullen staan. Ook organiseren we op 18 december weer een dienst bij kaarslicht.

De leden van onze commissie: zijn Ina Kloosterman, Alie Feddema, Fedde de Vries, Siebe Vis (namens de zendings- en evangelisatie-commissie) en Jikke de Groot (namens de kerkenraad). Onze voorganger Leo Blees schuift geregeld aan, natuurlijk en vooral als hij in één van de diensten voor mag gaan.
Namens de L.P.D. commissie  Fedde de Vries.