Kerktelefoon

Kerkomroep

Voor gemeenteleden, die niet meer in staat zijn om de kerkdiensten bij te wonen, bestaat sinds maart 2014 de mogelijkheid om door middel van een “luisterkastje”, via een gewone (analoge) telefoonlijn, de diensten “rechtstreeks” te volgen. Een beperkt aantal diensten kan op deze manier ook achteraf worden beluisterd. Ook via internet bestaat de mogelijkheid om de diensten in onze kerk “rechtstreeks” of “uitgesteld” te beluisteren. Tot 3 à 4 maanden achteraf. Dit kan, door naar de website www.kerkomroep.nl te gaan, en daar onder zoeken “Wâlterswâld” in te vullen. U komt dan rechtstreeks op de pagina waar u de diensten van onze kerk kunt beluisteren. Als u dan op het meest rechtse icoontje klikt heeft u direct verbinding en kunt u de dienst “live” volgen (mits er een dienst is natuurlijk). Of u gaat naar de website van onze kerk, www.gereformeerdekerkdriesumca.frl, en klikt in het bovenste menu op “kerkomroep”.

De kosten voor een aansluiting via een analoge telefoonlijn zijn gelijk aan de telefoontikken die u in rekening worden gebracht bij gewoon bellen. Deze hangen af van welk abonnement u hebt en bij welke provider u bent aangesloten. Kosten voor gebruik van een luisterkastje zijn bekend bij het college van kerkrentmeesters. Via internet zijn er geen kosten voor de luisteraar.

Wanneer u even niet in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken, door ziekte of om andere redenen, dan kunt u, als u niet over een internetaansluiting beschikt, gebruik maken van een zogenaamd “luisterkastje” . Hiervoor heeft u wel een analoge telefoonlijn nodig. Via internet kunt u de dienst direct of uitgesteld beluisteren. Dit kan op zowel een laptop als een PC. Maar ook via een tablet of mobiele telefoon.

Wilt u het graag eens proberen dan kunt u dit aanvragen via uw wijkouderling of via een van de kerkrentmeesters.