Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële zaken van de gemeente (behalve de diaconale aangelegenheden) toe aan het college van kerkrentmeesters. In het college van kerkrentmeesters houden we ons bezig met financiële zaken die niet onder de diaconie vallen. De diaconie houdt zich bezig met de financiën rond zorg voor onze medemens en missionaire activiteiten. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters die deel uitmaken van de kerkenraad en uit kerkrentmeesters die als niet-ouderlingen deel uitmaken van dit college. Ben je ouderling-kerkrentmeester, dan wordt je vanwege het specifieke takenpakket vrijgesteld van andere taken die bijvoorbeeld bij een wijkouderling thuis horen, zoals het onderhouden van contacten en waar nodig bijstaan van mensen in jouw wijk. In onze gemeente zijn we de laatste tijd voornamelijk bezig om een nieuw evenwicht te vinden tussen uitgaven en inkomsten in de nieuwe PKN-structuur. Onze uitgaven bestaan voornamelijk uit salarissen voor dominee en kosteres, kosten voor de PKN, onderhoud van de gebouwen en terreinen, onkosten voor de nutsvoorzieningen en het interieur. De inkomsten komen bijvoorbeeld van de vrijwillige bijdrage, de collectes en van giften. Maatregelen die we de laatste tijd konden nemen waren het organiseren van een bazaar, een inflatiecorrectie op de collectebonnen, het gedeeltelijk detacheren van onze predikant en het opzetten van acties voor de solidariteitskas en kerkbalans. Alle kerkenwerk kost natuurlijk vrije tijd, maar het is goed bestede tijd. Samen bouwen aan de kerk van God, ieder op zijn eigen plaats.

Het college bestaat in onze gemeente uit vijf leden waarvan er drie tevens ouderling zijn.
Deze leden zijn:

O. Dijkstra ouderling-kerkrentmeester voorzitter
D. Kommerie ouderling-kerkrentmeester algemeen adjunct
A.S. Roorda ouderling-kerkrentmeester secretaris
P. Adema –  Postma kerkrentmeester  
B. Zuidema kerkrentmeester  

De heren K. Gros en K. Boersma zijn verantwoordelijk voor de administratie.

collegevankerkrentmeesters@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Het IBAN nummer van de kerk is NL52 RABO 0343 3571 00.
KvK nummer van de kerk is KVK 76403513
KvK nummer koepelorganisatie PKN kerken 30258482