Geandewei

geandewei

We zijn blij met de vaste ploeg vrijwillige (oudere) jongeren die elke 2-3 weken de Geandewei bij U bezorgt. Zoals bij elke organisatie  kan er ook wel eens iets fout gaan bij de bezorging van de Geandewei,  maar dat proberen we altijd zo spoedig mogelijk te herstellen (tel: 0511-422585).
Wat er voor U overblijft is genieten van dit mooie blad. En natuurlijk de betaling van het abonnementsgeld.  Dat is ook dit jaar weer € 19,00
Dit graag zo spoedig mogelijk  overmaken naar:
NL70 RABO 0343 3830 63
t.n.v  E. Hansma-Lei
inzake Geandewei
Achterwei 4, Wâlterswâld

Website Geandewei: http://www.geandewei.nl