“Iepen doarren” tsjinsten

 
iepen-doarren

“Iepen Doarren” tsjinsten

Omdat we de diensten laagdrempelig willen houden, en waar iedereen (ook niet gemeenteleden) welkom is, hebben we gekozen voor de naam:  “Iepen doarren” . 

Wij willen hiermee aanduiden dat de deuren van onze kerk zowel letterlijk als figuurlijk voor iedereen open staan!  Bij deze naam hoort ook een passend doek waarmee we onze diensten willen aankondigen en we hopen dat u deze regelmatig kunt bewonderen!  De opzet van onze diensten is: Diensten organiseren waarin een thema of project centraal staan en waarin we onze gemeente in beweging hopen te krijgen!

Wilt u/jij ook eens meedenken of hebt u/jij een leuk thema of idee voor één van onze diensten dan horen wij dit graag! 

Er zijn afgelopen tijd een aantal wijzigingen geweest binnen het team van de Iepen Doarren tsjinsten.
Afgelopen herfst heeft Joukje Hamersma afscheid genomen. Daar is Janneke Damstra voor in de plaats gekomen. Omdat Auke Feddema de enigste man in het team was hebben we gezocht naar mannelijke versterking. Ydzen Dijkstra hebben we bereid gevonden om in ons team te komen.

Het Iepen Doarren team ziet er als volgt uit:

Tea de Groot                                    Tsjerkloane ww                                   contactpersoon
Minke Boersma                               Foarwei ww      
Ytsje van der Land                          Bonifatiusstrjitte ww
Janneke Damstra                            Kolkensloane dr
Ydzen Dijkstra                                 Eastwâld dr
Agnes Feddema                               Damwâld
Auke Feddema                                 Achterwei ww