Eerdere maatregelen Covid19

Maatregelen aangaande de uitbraak van het Corona virus.

De uitbraak van het Corona Virus maakt dat de wereld heftig in beroering is. De kerkenraad neemt dit virus serieus en probeert zo goed mogelijk in te spelen op de voorschriften van het RIVM en wil daarbij de gemeenteleden zoveel mogelijk betrekken.

Naast de grote zorgen die er zijn, zien we ook veel lichtpuntjes. We zien dat er een groot gevoel van saamhorigheid en solidariteit in onze steeds meer verkilde maatschappij is ontstaan en het doet ons goed om prachtige initiatieven te zien opbloeien, ook binnen onze gemeente.

Hieronder een aantal mededelingen van de kerkenraad:

  • Invulling erediensten: zo lang als er geen nieuwe, strengere maatregelen worden voorgeschreven zal elke zondagmorgen om half tien en elke zondagmiddag om 14.00 uur een eredienst worden gehouden. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Op die manier kan een een zitplaats in de kerk worden gegarandeerd. Zie ook de nieuwsbrief. Bij de ingang staan mensen die kerkbezoekers een plaats aanwijzen.
  • Kindernevendienst: tijdens de ochtenddienst vindt de kindernevendienst plaats. Aanmelding is gewenst. De kinderen nemen ’s ochtend niet eerst plaats in de kerkzaal maar lopen meteen door naar de lokalen achter de kerk en worden daar na afloop van de kerkdienst weer opgehaald.
  • Website en nieuwsbrief: via deze kanalen zullen we proberen de gemeente zoveel mogelijk op de hoogte te houden. De nieuwsbrief kan worden gelezen via de website: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl/
  • Pastoraat: de laatste ontwikkelingen betekenen dat pastoraat op de normale wijze niet meer mogelijk is. Het bezoeken van ouderen, zieken, enz. kan alleen wanneer de RIVM regels worden geëerbiedigd.Een en ander betekent dat er vaker telefoonverkeer zal plaatsvinden in plaats van een bezoekje..
  • Wijkouderling: omdat de kans aanwezig is dat ook een wijkouderling wegens ziekte uitvalt, is besloten dat de wijk wordt waargenomen door de wijkouderling van een andere wijk. Wijk 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 zijn elkaars waarnemers. Mocht onze voorganger uitvallen, dan kan via de wijkouderling een beroep worden gedaan op een vervanger.

Voor eventuele vragen bent u welkom bij uw wijkouderling. (zie gemeentegids)