Covid19 maatregelen 15-01-2021

We hebben allemaal kunnen horen dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Zelfs een avondklok wordt overwogen. De Britse variant die vele malen besmettelijker is dan het virus zoals we dat tot nu toe kenden maakt dit noodzakelijk. Men wil met zware maatregelen voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken en dat niet iedereen meer kan worden geholpen. Voor onze kerk betekent dit, naast een verlenging, ook een extra aanscherping van de voorzorgsmaatregelen tijdens een kerkdienst.
Het was te kort dag om te beslissen welke extra maatregelen er precies nodig zijn. Wel is besloten om in ieder geval met ingang van zondag 17 januari a.s. tot nader order geen zanggroep te laten optreden.
De coronacommissie, bestaande uit Oege, Romke en Jan, komt a.s. maandag bijeen om te bekijken of en zo ja, welke maatregelen er nog meer moeten worden genomen.