Covid19/Corona

Maatregelen aangaande de uitbraak van het Corona virus.

De uitbraak van het Corona Virus maakt dat de wereld heftig in beroering is. Sinds vorige week is normale kerkgang al niet meer mogelijk en dagelijks worden nieuwe of verzwaarde maatregelen afgekondigd. De kerkenraad probeert zo goed mogelijk in te spelen op alle maatregelen en wil daarbij de gemeenteleden zoveel mogelijk betrekken.

Naast de grote zorgen die er zijn, zien we ook veel lichtpuntjes. We zien dat er een groot gevoel van saamhorigheid en solidariteit in onze steeds meer verkilde maatschappij is ontstaan en het doet ons goed om prachtige initiatieven te zien opbloeien, ook binnen onze gemeente.

Hieronder een aantal mededelingen van de kerkenraad:

  • Invulling erediensten: voorlopig zal elke zondagmorgen om half tien een eredienst worden gehouden. Alleen de voorganger, enkele kerkenraadsleden en de organist/pianist zullen daarbij aanwezig zijn. Deze diensten zijn te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21199
  • Kindernevendienst: tijdens deze dienst zal er ook een kindermoment zijn, de kinderen kunnen dit thuis via de kerkomroep meebeleven. Dit kindermoment wordt verzorgd door de leiding van de kindernevendienst.
  • Bloemengroet: deze wordt voorlopig opgeschort, dit omdat persoonlijk contact te veel risico’s met zich meebrengt.
  • Website en nieuwsbrief: via deze kanalen zullen we proberen de gemeente zoveel mogelijk op de hoogte te houden. De nieuwsbrief kan worden gelezen via de website: https://www.gereformeerdekerkdriesumca.frl/
  • Pastoraat: de laatste ontwikkelingen betekenen dat pastoraat op de normale wijze niet meer mogelijk is. Het bezoeken van ouderen, zieken, enz. is tot nader order in principe niet meer toegestaan, dit vanwege het risico op overdragen van het virus. Het betekent dat we moeten zoeken naar andere en veilige manieren om toch invulling aan het pastoraat te geven. Denk daarbij aan telefonisch contact, app of mail. De wijkouderling en onze voorganger zijn desgewenst beschikbaar voor een telefonisch gesprek. In de gemeentegids vindt u hun contactgegevens. Vriendelijk verzoek aan de gemeenteleden: wilt u uw contactgegevens aan uw wijkouderling doorgeven, zodat contact gemakkelijk en op meerdere manieren gelegd kan worden? Alvast bedankt.
  • Wijkouderling: omdat de kans aanwezig is dat ook een wijkouderling wegens ziekte uitvalt, is besloten dat de wijk wordt waargenomen door de wijkouderling van een andere wijk. Wijk 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 zijn elkaars waarnemers. Mocht onze voorganger uitvallen, dan kan via de wijkouderling een beroep worden gedaan op een vervanger.
  • Het kerkgebouw zal de eerstvolgende zondagen tussen 16.00 uur en 18.00 uur worden opengesteld voor mensen die behoefte hebben om even in Gods huis te zijn, bijvoorbeeld voor een moment van bezinning. Voor wie daar gebruik van wil maken: neem de voorschriften in het kader van het coronavirus daarbij in acht.
  • Collectebonnen: In verband met de beperkingen ten aanzien van het coronavirus is er voorlopig geen verkoop van collectebonnen. Wel kunt u uw bijdrage overmaken op de rekeningnummers van onze kerk. Deze zijn te vinden op de nieuwsbrief. Bij voorbaat dank.
  • Ophalen oud papier: Gezien de ontwikkelingen omtrent het Corona virus heeft de oud papier commissie besloten om tot nader bericht geen oud papier op te halen. Zet daarom geen oud papier langs de straat. Bewaar het binnen totdat de inzameling weer start. Wij realiseren ons dat dit ongemak met zich meebrengt, maar wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor eventuele vragen ben je welkom bij uw wijkouderling. (zie gemeentegids)