Jeugdwerk 2.0: Connected!

Jeugdwerk 2.0:  Connected
Bent u al een beetje gewend aan onze nieuwe naam ‘Connected’? Wij wel! Het is nu het tweede seizoen dat we met deze opzet draaien waarin catechisatie en club zijn samengevoegd tot één avond.

Connected = verbinding = ….
‘Connected’ is het Engelse woord voor ‘verbonden’. Wie weleens kruiswoordpuzzels maakt, krijgt ook wel de vraag een ander woord voor ‘verbonden’ te bedenken. En die zijn er genoeg. Veel daarvan slaan ook op ons jeugdwerk. Een paar voorbeelden: gehecht, verenigd, saamhorig, verknocht, afhankelijk, aaneengehecht. Allemaal woorden waar het bij ons omdraait: de verbinding tussen de jeugd en de kerk. Ze in contact te brengen en te houden met God, Jezus en het geloof op zich. Een ontmoetingsplek, waar ze graag naar toe gaan en waar ze in staat zijn meer over zichzelf en hun geloof te ontdekken.

De ‘c’ in Connected
Mooie woorden hierboven, maar hoe doen we dat dan? In Connected zitten 2 c’s. De c van christen en christelijk. Laat er geen twijfel over bestaan: daar draait het om bij Connected. Een typische Connected-avond begint met het inhoudelijke gedeelte en wordt voorbereid door de leiding van de drie groepen. Dit kan over van alles gaan. Bijvoorbeeld het Oude Testament, verleidingen, maar ook over vluchtelingen of belijdenis. Vast onderdeel is lezen uit de Bijbel. ‘C’ genoeg dus.

Het jeugdwerkseizoen loopt van eind september tot begin april. In totaal zijn er 3 groepen:
– Connected 1: voor de jeugd van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs, o.l.v. Pietsje van der Heide en Grytsje Visser.
– Connected 2: voor de jeugd van de derde en vierde klas van het voortgezet onderwijs, o.l.v. Jeanette van der Meulen en Ruurdina Gros.
– Connected 16+: voor de jeugd van 16 jaar en ouder, o.l.v. Ytzen Dijkstra en Jorrit van der Galiën. 

Elke groep komt één keer in de twee weken bij elkaar. We zitten altijd in ons eigen lokaal met loungebank. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, want ontmoeten is ook een wezenlijk onderdeel. Dat doen we na het inhoudelijke gedeelte. Naast de reguliere avonden per groep, wordt er ook twee keer per jaar een gezamenlijke thema-avond georganiseerd voor alle jeugdleden. Zo hebben we al gediscussieerd over kerst, een film gekeken en zijn we met z’n allen naar een jeugddienst in Damwâld geweest.

En nu de jeugd!
Genoeg van ons jeugdouderlingen. Nu de jeugd aan het woord, wat vinden zij van Connected?

Connected 1:
We hebben op maandagavond  club/Connected. Het is om de twee weken. We zijn met 12 personen plus de leiding, dus met 14. We praten dan over de bijbel en over onderwerpen waar we mee te maken hebben, en betrekken daar de bijbel bij. Na de pauze met koffie/thee en een koekje doen we spelletjes, die we om beurten moeten bedenken. Het is een gezellig gebeuren. Walter en Roeland

Connected 2:
1 keer in de 2 weken gaan we naar de lokalen achter in de kerk voor Connected. Connected is een samenvoeging van club en catechisatie. We beginnen de avond met een gebed. Tijdens Connected praten we over de bijbel, God en het geloof. We sluiten de avond ook weer af met een gebed. Om de beurt bedenken we een spel om na de pauze te doen. Ik ga er altijd met plezier heen, want het is ook altijd gezellig. Tamira Vledder

Connected 16+:
Een keer in de twee weken op zondagavond om kwart voor acht komen wij als Connected 16+ groep bij elkaar in de zalen achter de kerk. Hier bespreken wij, onder het genot van een bakje koffie, de bijbel. Dit doen we aan de hand van een voorbereiding van Ytzen en Jorrit. We hebben het de afgelopen tijd onder andere gehad over: het oude- en nieuwe testament, Jona en het Bijbelboek Spreuken.  Meestal krijgen we een aantal vragen die we als groep of in kleinere groepjes behandelen. Als alles behandeld is hebben wij eerst een korte pauze. Na deze pauze doen wij een spelletje. Degene die het spelletje organiseert is elke week iemand anders en is vaak erg leuk. Om ongeveer half tien is de avond voorbij en eindigen we met een gebed en gaan we naar huis.  Jelle Kommerie

10-ernevendienst!!
De 10-ernevendiensten zijn voor de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs.
Natuurlijk als je ouder bent en je vind het leuk, ben je altijd welkom.
Ook als er een vriend/vriendin bij je is zijn mag die altijd meekomen.
De 10-ernevendienst word 1x in de maand in de middag dienst gehouden.
Het word altijd twee x vermeld op de nieuwsbrief en op onze Facebook pagina.
We proberen altijd een actueel onderwerp te behandelen.
Groetjes Klazina Meindertsma

Pastoraat
Voor de jeugd van 19/20 jaar is er pastoraat. De jongeren worden thuis bezocht door de jeugdouderling, om op de hoogte te blijven van wat de jeugd bezig houd, en vooral om te horen hoe het met hun gaat.

Maar Connected is veel meer! Zo is er natuurlijk nog Kidsconnected, de 10-ernevendienst en de jongerengespreksgroep.

Kids connected
Lucas 18:16: “Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”.

Met de methode “Vertel het maar” willen wij de kinderen van de basisschool bekend maken met het evangelie van Christus. De methode biedt ons de verhalen en verwerkingen daarbij. De verwerkingen zijn o.a. kleur- en knutselplaten maar ook spelletjes en quizzen. Op de nieuwsbrief en in de Geandewei kunt u lezen welk Bijbelverhaal we vertellen. Als de kinderen na de nevendienst weer in de kerk komen, zingen we een kinderlied. De komende maanden doen we een proef met deze liedjes. Tot nu toe waren dat vooral liederen uit de Evangelische Liedbundel die op het orgel werden gespeeld. Vaak kenden de volwassenen het lied wel en de kinderen juist niet. Omdat het gaat om een lied voor de kinderen, hebben we er voor gekozen om de komende maanden een lied via de geluidsinstallatie af te spelen dat de kinderen ook op school hebben geleerd. Dit ligt veel dichter bij de belevingswereld van de kinderen en bovendien hebben we de apparatuur natuurlijk niet voor niets. Dat betekent (hopelijk) dat alle kinderen het lied kennen. Het gaat dus om een proef van een paar maanden. Bevalt het niet, dan gaan we weer terug naar de oude situatie.
Vanaf 2016 vervalt de kindernevendienst op de slot- en startzondag. Ook de laatste zondag van januari is er geen kindernevendienst, omdat dan de Kerk-School-Gezinsdienst is. In de zomervakantie houdt de kindernevendienst ook vakantie.
Namens de KND, Wieke Zuidema

10-ernevendienst
De 10-ernevendienst is voor de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs. Natuurlijk als je ouder bent en je vindt het leuk, ben je altijd welkom. Ook als er een vriend/vriendin bij je is, mag die altijd meekomen. De 10-ernevendienst wordt één keer per maand in de middagdienst gehouden. Het word altijd twee keer vermeld op de nieuwsbrief en op onze Facebookpagina. We proberen altijd een actueel onderwerp te behandelen.

Nieuw: de jongerengespreksgroep
Je bent te oud voor Connected en te jong voor aansluiting bij één van de gesprekgroepen…. We merkten dat de groep ‘jeugd’ tussen 18 en 22 jaar buiten wal en schip vielen. Daarom hebben we dit jaar een jongerengespreksgroep opgezet.

Er zijn twee groepen:

  • 18 tot 20 jaar o.l.v. Douwe en Tineke Kommerie
  • 20 tot 22 jaar o.l.v. Jappie en Djoke Bremer

De groepen komen eens in de maand bij elkaar en krijgen begeleiding van ‘ervaren’ gemeenteleden. Samen praten en discussiëren zij over het geloof en hun leven. Het is nog een experiment, maar we hopen dit zeker door te kunnen zetten.

Pastoraat
Voor de jeugd van 19 en 20 jaar is er pastoraat. De jongeren worden thuis bezocht door de jeugdouderling, om op de hoogte te blijven van wat de jeugd bezighoudt en vooral om te horen hoe het met ze gaat. 

En dan nog dit:
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is, hebben we nog twee keer per jaar een jeugddienst (aan begin en einde van het seizoen). Met volop ruimte voor (live)muziek, thema’s die de jeugd aanspreken en een eigen invulling door de jeugd. Natuurlijk gaan we nog gezellig met de jeugd een paar dagen weg. Tijdens dit weekend doen we spellen, is er genoeg tijd om gezellig te kletsen en te chillen. Maar er wordt ook aandacht besteed en gewerkt aan een thema en we houden onze eigen kerkdienst.
Daarnaast doen we regelmatig mee aan activiteiten van de YMCA (o.a. Clubstriid en voetbaltoernooi). Een bomvol seizoen dus! 

Oudercommissie
Al deze dingen kunnen we niet alleen, maar we worden hierbij ondersteund door de oudercommissie. Deze commissie bestaat op dit moment uit: Alle Jacob van der Meulen (penningmeester), Wietske Raap en Janneke Zuidema. Zij zorgen voor de praktische zaken,  zoals eten en drinken bij activiteiten en het opzetten van acties.

Ideeën/opmerkingen/suggesties/vragen?
Die zijn natuurlijk van harte welkom! Laat het ons weten wat u/je vindt. Ook als het je leuk lijkt om leiding te worden bij Connected, de kindernevendienst of tienernevendienst, horen we het graag!

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/connectedjdw

Stay Connected!

Jeugdouderlingen:
Douwe Boersma
Joke Postma – Hogenberg
jeugdwerk@gereformeerdekerkdriesumca.nl