Bloemen


bosbloemen

Bloemencommissie

De bloemencommissie wil iedereen die het afgelopen jaar de bloemengroet heeft bezorgd, hartelijk danken voor hun inzet. Ook willen wij een ieder die hun gaven via de bloemenbusjes  bloemenbusje hebben gegeven hiervoor hartelijk danken. De bloemengroet is bedoeld voor onderstaande doelgroepen:

 

  • zieken / langdurige zieken
  • rouwenden (van ouders of gezinsleden)
  • getroffenen door andere rampen (ongelukken)
  • alleenstaande ouderen
  • bij geboorten

Bij de zieken, alleenstaande ouderen en de geboorten zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de betreffende wijkassistente.

De Bloemencommissie:
Frederika Hamersma – Adema             tel.:         42 37 58
Ophuystrawei 35; Driezum                   mobiel:   06-46 56 58 44
Wiesje Kooistra – Adema                       tel.:         42 49 48
Master Hofstrastrjitte 26; Driezum    mobiel:   06-52 07 06 55