Bijbellezen

Bijbellezen is soms best lastig. Dat geldt voor jong en oud. Ten eerste is het niet een boek dat gemakkelijk leest en ten tweede is mijn discipline niet altijd even groot. Daarom zijn de bijbellezingen in het leven geroepen.

Aan de hand van een bijbelboek of een thema onderzoeken we wat de Bijbel te zeggen heeft. Ieders inbreng wordt gewaardeerd. Dus of je nu oud bent of jong, veel weet of eigenlijk niets, van elkaar en met elkaar leren we meer over de Bijbelse boodschap. Hierbij de uitnodiging om eens geheel vrijblijvend een lezing bij te wonen. Eén keer in de maand is ook een goede reden om je eigen discipline wat te trainen.

Vorig seizoen hebben we een aantal psalmen besproken. En zelfs de meest uitgekauwde en overbekende psalmen bleken nog verrassende aspecten te hebben.

Het seizoen 22/23 gaat over de brief aan de Romeinen.

En Asterix en Obelix wisten het al: Rare jongens die Romeinen. Maar of je wel of geen Romein bent, je bent in ieder geval van harte welkom.

                                           Bijbellezing Romeinen 2
Donderdag 27 oktober
Tijd 19.30 uur
Plaats lokaal achter de kerk

 

 

Lees maar, er staat niet wat er staat
Een tekst goed bestuderen is nog niet zo makkelijk. Je moet jezelf goed bewust zijn van een belangrijk principe; eerst nagaan wat de tekst zegt en pas daarna proberen een verklaring van de tekst te vinden. De verleiding is erg groot om snel naar de verklaring te gaan en daardoor de werkelijke boodschap te missen of verkeerd te interpreteren. Bovendien hebben we al vaak een (onbewuste) mening en zet die maar eens aan de kant!

Hoe lees ik een tekst handig? Daarbij maak ik gebruik van een serie standaardvragen: wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Het is wel verstandig de context ook te lezen en niet maar een enkel vers. De Herziene Statenvertaling is een prima studiebijbel.

Mijn mening is dat ‘vrees’ hetzelfde is als ‘angst’. Ik ben bang voor een hond; ik vrees hem. Dus onbewust koppel ik ‘vrees’ voor God aan iets met ‘angst’. Maar is dat zo?

Deut. 10: 12 Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel.

  1. Voor wie is de tekst bedoeld? 1e de Joden en 2e
  2. Wie is de schrijver? God
  3. Wat is het onderwerp? God vrezen
  4. Waaruit bestaat dat? Uit de punten 1, 2 en 3
  5. Hoe is de toon? Vragend en concreet, niet dwingend of dichterlijk
  6. Waarom?
  7. Wanneer geschreven?
  8. Hoe?

Deut. 10: 12 Nu dan, Israël [A], wat vraagt [D] de HEERE [B], uw God, van u [A] dan de HEERE, uw God, te vrezen [C], in al Zijn wegen te gaan (1), Hem lief te hebben (2) en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel (3).

Dus de betekenis van: God vrezen is hier Hem gehoorzamen (1), Hem op de eerste plaats zetten (2) en je daar volledig voor in te zetten (3). Hier is geen sprake van angst, maar van liefde en ontzag. God vraagt en Hij dwingt niet, aan jou de keuze.

Klopt deze uitleg? Daarvoor kun je andere teksten die over de vrees voor God (en dus niet voor mensen) gaan ernaast leggen, bijvoorbeeld: 1Joh 4: 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Signaalwoorden zijn ook goede hulpmiddelen. In het eerste stukje staan verschillende signaalwoorden. Soms is het handig die een kleurtje te geven.
Signaalwoorden die een volgorde of opsomming aangeven: eerst, daarna, en, voordat…
Signaalwoorden die een conclusie of gevolg/reden aangeven: want, dus, daarom, doordat …Signaalwoorden die een tegenstelling aangeven: maar, enerzijds, anderzijds…

Dit bericht is geplaatst in Berichten. Bookmark de permalink.