Beamteam

Begin 2015 is een beamerteam samengesteld en is het computerprogramma Easy Worship aangeschaft. Na een gezamenlijke cursus en een periode van voorbereiding zijn we in mei 2015 gestart met het vertonen van de liturgieën via de beamers. In principe alleen in de morgendiensten en speciale middagdiensten zoals doop-, belijdenis-, lofprijs- en jeugddiensten. Daarvoor is een jaarrooster gemaakt.

We vragen predikanten en gemeenteleden om uiterlijk op de donderdag de orde van dienst en/of verzoeken aan te leveren per email naar beamer@gereformeerdekerkdriesumca.nl zodat de beamist voldoende tijd heeft om de dienst voor de zondag voor te bereiden.

Easy Worship biedt mogelijkheid voor het vertonen van liederen, teksten, afbeeldingen, powerpointvoorstellingen, video’s etc.. Ook kunnen predikanten en gemeenteleden data aanleveren om tijdens de dienst te tonen. Een predikant kan bijvoorbeeld tijdens de verkondiging afbeeldingen gebruiken bij een uitleg. Voor en na de dienst en eventueel tijdens de collecte kan ook aandacht worden gevraagd voor een actie, bazaar, activiteit, speciale dienst of festiviteit.

Het beamerteam bestaat uit:
Alle Jacob van der Meulen (contactpersoon)
Ytsje van der Land
Afke Raap
Jelle Kommerie
Klaas Jan de Groot