De bouw begint …..

Op 8 augustus 1922 werd de eerste steen gelegd door ds. B. Roorda. Na het zingen van psalm 75 vers 1 hield hij een korte toespraak over psalm 20 vers 8: “Dezen vermelden van paarden en die van wagens, maar wij zullen vermelden den Naam des Heeren onzes Gods”. Daarna werden twee gedenkstenen ingemetseld in de voormuur van de toren.

1922 Kerkbrand en wederopbouw. Op 5 april 1922, ’s avonds om half acht, treft een grote ramp onze gemeente. De kerk brandt tot de grond toe af. Tijdens de voorbereiding van een vergadering van de kiesvereniging raakt door oververhitting van de kachelpijp het dak in brand. Het vuur breidt zich zeer snel uit en slechts enkele bijbels en wat stoelen kunnen worden gered. Ook het orgel, enkele jaren geleden nog gerestaureerd voor f 800,00 gaat in vlammen op.

Groot is de verslagenheid, maar ook groot de daadkracht. De volgende avond komt de kerkeraad al bijeen om de problemen te bespreken. Men besluit de Hervormde gemeente van Driesum te vragen om kerkasiel, wat door de kerkvoogdij welwillend wordt toegestaan. Dan komt de bouw van een nieuwe kerk ter sprake. Reeds op 10 april neemt men contact op met architect Nauta uit Leeuwarden. Deze heeft al een schetstekening gereed. De kerk zal iets meer westelijk moeten worden herbouwd, met een lokaal en een kosterswoning erachter.

Op de daarop gehouden gemeenteavond ligt de tekening ter inzage en iedereen is vol lof, maar men schrikt van de hoge kosten, zijnde f 35000,00 Men dringt aan op bezuiniging: toch maar weer op dezelfde plaats bouwen, geen toren op de kerk, dat zijn een paar van de voorstellen. Maar ds. Roorda raadt dit sterk af, men zal er later vast spijt van krijgen.

Om de bouwkosten toch bijeen te krijgen zullen de maandelijkse bijdragen drastisch moeten worden verhoogd. Ook worden er 500 circulaires gedrukt om te worden toegestuurd aan andere kerken, met het verzoek daar te mogen collecteren. Ds. Roorda is zelf ook nog een aantal keren voorgegaan in de dienst des Woords in andere gemeenten en dan werd aldaar ook nog een collecte voor onze kerk gehouden.

Inschrijvingen (juni 1922) Nadat de inschrijvingsbriefjes zijn geopend, blijkt dat A. v.d. Meulen te Driesum en A. v.d. Meer te Akkerwoude hebben ingeschreven op het timmer- en metselwerk voor de som van f 36.660,00 Na enige bespreking wordt het werk aan hen gegund. Het schilderwerk wordt opgedragen aan J. Smits te Driesum voor f 2.150,00

De broers R. en J. Dijkstra delen mee dat zij hebben besloten de glas in lood ramen voor de kerk, aan de kerkeraad en de gemeente ten geschenke aan te bieden. Dit wordt in grote dank aanvaard.

“De Eerste Steen legging” Op 8 augustus 1922 verricht ds. Roorda deze gedenkwaardige handeling.

Een gedenksteen van zwart marmer wordt in de voormuur van de toren geplaatst. Ook de twee kleine gedenkstenen die uit de vorige kerk zijn overgebleven worden opnieuw aangebracht. Als tekst wordt gekozen Psalm 20: 8 “Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden den Naam des Heeren onzes Gods.”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor De bouw begint …..

Pastorale brief bij zorgen in de landbouw

Pastorale-brief-Landbouw

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Pastorale brief bij zorgen in de landbouw

Uitgelicht: Markus 4

Hints – In het onderwijs van rabbijnen werden veel hints gegeven. Onze Opperrabbijn deed dat ook.

Geplaatst in Berichten | Reacties uitgeschakeld voor Uitgelicht: Markus 4