Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Op vrijdag 7 februari 2020 van 9.00 uur tot 12.30 uur organiseert de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een minisymposium met het thema “De aarde verbindt”.  Het symposium wordt georganiseerd in Dorpshuis de Jister de kommisjewei 3, 9217 RL Nijega en is bedoeld voor allen die werkzaam zijn in de kerkelijke gemeente, zowel beroepsmatig als vrijwillig.

Op dit moment is er veel discussie over het beheer van de aarde. Een discussie die iedereen aangaat, maar die de agrarisch ondernemers het meeste treft. Allemaal moeten we leven van wat de aarde voortbrengt, maar zij moeten er een bestaan in kunnen vinden en hun bedrijf kunnen voortzetten.

Aan deze hoogst actuele discussie wil de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een bijdrage leveren door het organiseren van een minisymposium. Vanuit het thema “De aarde verbindt” wordt ingegaan op de vraag hoe vanuit de kerkelijke gemeenschap meegedacht kan worden over het beheer van de aarde. Juist vanuit de kerkelijke gemeenschap omdat zij leeft vanuit het Woord, dat de aarde niet van ons is en dat het Woord om een goed beheer van ons gemeenschappelijk huis vraagt.

Op het symposium zullen een viertal sprekers onze aandacht vragen voor de thema’s:

  • De boerderij- de apotheek van de toekomst (T. Mulder).
  • Het belang van gezonde landbouw (P. vd Valk).
  • Zorgen om ons huis (mgr CFM vd Hout).
  • De dominee en de boer (classispredikant W. Beekman).

Aanmelden voor 5 februari a.s. via tel. 06-83794625  of info@kerkenenlandbouw.nl
Voor verdere informatie: https://kerkenenlandbouw.nl/

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Info avond Christelijk koor “Glorify”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Info avond Christelijk koor “Glorify”

17 januari 2020 Noordermannen avond ONTWAAKT!

Mannen, het is tijd om op te staan!

Op 17 januari 2020 komen we als Noordermannen weer gezamenlijk bijeen voor een echte karakteravond. Het zal je wakker maken! Spreker Jurjen ten Brinke zal inhoud geven aan het thema ONTWAAKT! Daarnaast wordt het een avond met ontmoeting, bemoediging, confrontatie, lol en kameraadschap. Samen zijn we één in Hem, samen staan we sterk en daarom nodigen we alle mannen van het Noorden uit om deze avond met ons te beleven.

Locatie: Nipkowlaan 8, 9207 JA Drachten.
Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.
De toegang is gratis. Carpooling is gewenst.

Mannen word wakker en wees welkom!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 17 januari 2020 Noordermannen avond ONTWAAKT!

Collegereeks “Leauwe yn Fryslân”

Wat heeft het Christelijk geloof betekend voor Fryslân, en andersom? Wat is de interactie tussen taal, landschap en geschiedenis enerzijds en kerk, geloof en spiritualiteit anderzijds?

Vanuit de ‘Stifting Krúspunt – Frysk Oekumenysk Platfoarm’ is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met een cursus voor theologen over geloven en theologie in de Friese context. In samenwerking met de Franeker Academie wordt nu een lezingenserie met dezelfde thematiek aangeboden voor een breed publiek van geïnteresseerden.

Interesse? Achter in de kerk ligt in de leeskast een informatieblad, eventueel kan informatie ook via de scriba (Jan Fokkens) worden aangevraagd.

Voor meer informatie klik op deze tekst.

Collegereeks | Leauwe yn Fryslân

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Collegereeks “Leauwe yn Fryslân”

Seizoen 2019 – 2020

Als u onderstaande link aanklikt kunt u de tekst nalezen zoals deze besproken is op donderdag 8 januari 2020.

Tekst behorende bij Openbaring en Matheus

Geplaatst in Seizoen 2019 - 2020 | Reacties uitgeschakeld voor Seizoen 2019 – 2020