Hemelvaartontmoetingsdag

Afdeling Groningen/Drenthe van de Gereformeerde Bond.

Hemelvaartontmoetingsmiddag in Noordhorn

Donderdag 30 mei 2019 vindt de jaarlijkse Hemelvaartsontmoetingsdag plaats in Noordhorn. Spreker is ds. J. Snaterse, thans predikant in Hoogeveen. Hij hoopt te spreken over het thema:

                                      ‘Het Koninkrijk voor Israël’  

In Handelingen 1:6 vragen discipelen naar het herstel van het Koninkrijk voor Israël. Ze zijn zo verrast door de opstanding van Jezus dat er nieuwe verwachtingen groeien. Jezus vertelt dan dat het Evangelie van het Koninkrijk vanuit Jeruzalem naar de einden der aarde gaat. Maar hoe zit het dan met Israël zelf? Heeft Israël nog een plaats in Gods heilswerk en daarmee in het Koninkrijk? Wat betekent het in dit verband dat de Heere trouw blijft aan Zijn verbondsvolk? Wat mogen wij nog verwachten? Hierover wil ik enkele lijnen trekken. 

Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie, thee en fris in gebouw  “De Wegwijzer”,  aan de Oosterweg 11 (vlakbij de Hervormde Kerk) in Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur met een gezamenlijke opening. Naast het hoofdprogramma  zijn er ook weer speciale programma’s  voor kinderen van 4 t/m 9 jaar en voor tieners van 10 jaar en ouder.  Deze middag van ontmoeting en bezinning wordt met een broodmaaltijd afgesloten. De toegang, inclusief broodmaaltijd, is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten.

Naast bezinning is er ook veel tijd en gelegenheid voor ontmoeting en onderling gesprek. Iedereen van harte welkom geheten, neem gerust vrienden en bekenden mee naar deze middag.

De Hemelvaart ontmoetingsmiddag  is een initiatief van de provinciale afdelingen van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Friesland en in Groningen/Drenthe. Voor meer informatie kunt u terecht bij de  commissie die deze middag heeft voorbereid.

Een hartelijke groet namens de  commissie van de Hemelvaartontmoetingsdag.

Voor deze, J. Otten, commissielid.
email: jaap.otten@solcon.nl
Tel: 0592-373055

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Hemelvaartontmoetingsdag

Muziek- en zangavond op zondag 26 mei in Wâlterswâld

Op zondag 26 mei zal de laatste zangavond van dit seizoen weer gehouden worden in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (Tsjerkeloane 12) te Wâlterswâld. De aanvangstijd is 19:30.

Het thema is ditmaal ’Er komen stromen van zegen’. We gaan deze avond zingen over dit thema en het koor zal liederen ten gehore brengen die met dit thema te maken hebben.

De liederen zullen dan ook te maken hebben met Hemelvaart en Pinksteren, waarbij Gods Geest over de wereld werd uitgestort. Hij laat ons niet alleen maar komt bij ons, om ons te vervullen van Zijn liefde en goedheid.

Medewerking zal worden verleend door Interkerkelijk koor Gorredijk (IKG) onder leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Het orgel zal bespeeld worden door organist Jogchum Sipma.

De toegang voor deze avond is geheel gratis. Wel is er, t.b.v. de onkosten, na afloop een deurcollecte. Onder het genot van een kopje koffie, thee of fris is er nog gelegenheid om na te praten.

Neem gerust familie en vrienden mee, van harte welkom!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Muziek- en zangavond op zondag 26 mei in Wâlterswâld

CURSUS “BIDDEN MET EN VOOR EEN ANDER”


Cursus “Bidden met en voor een ander” in DE FERBININGSTSJERKE in DE WESTEREEN
Deze cursus van 5 avonden zijn gevuld met onderricht en praktische oefeningen om te kunnen groeien in luisterend bidden en dat toepassen in voorbede voor een ander.
Wil je daarin groeien dan zijn deze avonden voor jou bestemd. Er is een team van ervaren bidders die je zal bemoedigen en begeleiden tijdens de avonden.

Onderwerpen die besproken worden:

 1. Een Bijbelse basis voor persoonlijke voorbede (ook wel Ministry genoemd)
 2. De praktijk van persoonlijke voorbede
 3. Bidden om vervulling met de Heilige Geest
 4. Bidden om genezing
 5. Luisteren naar God
 6. Ontvangen en geven van vergeving
 7. Reageren op kwade machten
 8. De leiding van God in ons leven
  Praktische gegevens
  Cursusleider: ds Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN namens het EW
  Locatie: Ferbiningstsjerke van de Protestantse Gemeente De Westereen, Toerstrjitte 1
  Data: 23 april, 14 mei,21 mei, 28 mei, 4 juni 2019.
  Tijden: 19:45 koffie, beginnen om 20:00u tot 22:00u
  Onkosten: €10, hiervoor krijgt u materiaal
  Opgave bij: ds. Terlouw, De Westereen bernard.terlouw@gmail.com
  Opgeven mag ook bij Leo Blees. Georganiseerd vanuit verschillende kerken: o.a. Protestantse gemeente De Westereen, Protestantse gemeente Veenwouden, Gereformeerde kerk Driesum-Wouterswoude

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor CURSUS “BIDDEN MET EN VOOR EEN ANDER”